SKOOLBEDIENING

VCSV

Die VCSV het die besonderse voorreg om in meer as 700 skole takke te hê waar meer van God geleer en sy Naam verheerlik word. Ons funksioneer vanuit goeie verhoudings met onderwysers , skoolhoofde en leerders. Kringe, byeenkomste en individuele gesprekke bly ons aanslag – dit werp steeds goeie vrugte af.

Click here to make your review

VCSC
VCSV – VCSV PNEUMATIX

PNEUMATIX

Hierdie organisasie bied ‘n gap-jaar aan enige studente wat graag toegerus wil word om oomblikke te skep waar ander God kan ontmoet.  Die kursus sluit ook in die ontwikkeling van leierskap, deursettingsvermoeë, integriteit, respek, ouerskap, huwelike, verhoudings en die bou van karakter.  Besoek www.pnxglobal.com vir meer info.

[WPCR_INSERT]

13TH FLOOR

Hierdie Koninkryksgebasseerde jeugbediening fokus daarop om jeug en jeugleiers op te lei en te inspireer om Suid-Afrika en die wêreld te beinvloed met Jesus se liefde.  Die fokus is ook om jeug en jeugleiers op te lei om dissipelmakers te wees.  Alle inligting oor hierdie instansie kan verkry word op www.13floor.net
13th Floor

LIVING BALL

Hierdie span gebruik sport as vertrekpunt in hul jeug en skolebediening.  Kontak vir Manie by manie@livingball.co.za of 082 805 4676 vir ‘n spanpraatjie of aanbieding by jul skole.

VitaAmp

Hierdie ongelooflike organisasie is begin deur Johan Smith as deel van ‘n visie om ‘n verskil te maak in die lewens van ouers/gesinne, jongmense, en skole (onderwysers) in ons land. Hy het ‘n hart en passie vir skoolhoofde en onderwysers (skole) sowel as predikante (kerk) – mense wat in die diensteberoepe staan en nie altyd die nodige aanmoediging, bemoediging en waardering ontvang nie. Sy hart vir ons jongmense loop al vir 30 jaar oor en steeds glo hy aan die hand van Handelinge 2 vers 17 dat ons jongmense die profete van ons tyd is wat die verskil in ons land moet maak. Ouerskap en radelose ouers lê hom ook na aan die hart. Hy ontwikkel voortdurend nuwe materiaal en bied dit landswyd aan om die teikengroepe te bereik en te help.  Vir meer inligting stuur asb ‘n epos na info@VitaAmp.org of kontak ons by 082 456 8133. Besoek ook gerus hul webtuiste by www.vitaamp.org.

Pin It on Pinterest

Share This