Die klein Kerk- deur Anneri du Toit

Die land sal ‘n beter plek wees as…

Die land sal ‘n beter plek wees as ons ‘n nuwe regering kry.

Die land sal ‘n beter plek wees as ons ‘n nuwe kabinet kry.

Die land sal ‘n beter plek wees as daar beter leiers is wat opstaan vir wat reg is.

Die land sal ‘n beter plek wees as daar net beter dienslewering is.

Die land sal ‘n beter plek wees as daar minder korrupsie is.

Die land sal ‘n beter plek wees as wette toegepas word en reg en geregtigheid geskied.

Elke dag hoor ek nóg ‘n rede oor hoe die land beter kan wees.  Suid-Afrika sal beter wees as…?

Ek verskil egter van so ‘n gesindheid.  Moet my nie verkeerd verstaan nie:  Dit sal Suid-Afrika verseker help as daar ‘n beter regering aan bewind is, mense met integriteit, leiers wat opstaan vir ‘n beter toekoms.  Die land sal verseker daarby kan baat as daar beter dienslewering is, minder korrupsie en as alle wette met erns toegepas word.

Granted.

Maar, ‘n beter Suid-Afrika begin nie by ‘n beter regering, beter dienslewering ensovoorts nie.  ‘n Beter land begin in ons huise.

En, hierdie beginsel is Skrifgefundeerd.

Die Tien Gebooie kan in twee dele verdeel word:  Die eerste gedeelte van die 10 Gebooie handel oor ons verhouding met God.  Die tweede gedeelte van die 10 Gebooie handel oor ons verhouding met ons naaste.  Die gebod wat smack in die middel staan van die 10 gebooie, is die 5e gebod:  Eer jou vader en jou moeder.  Dit is ‘n gebod wat ten diepste gaan oor ons primêre verhoudings.  Dit is ‘n gebod wat ons wil laat dink oor hoe ons verhoudings lyk met ons kinders en ons ouers.

Want dit is in die huis waar ‘n samelewing gevorm word.  Dit is in ons huise waar ons kinders leer oor naaste liefde en respek vir ander.  Dit is in ons huise waar kinders leer om nie moord te pleeg met hul woorde nie en, waar kinders leer om respek te hê vir huwelike en verhoudings, waar kinders leer om dit wat God vir hul gee te gebruik tot voordeel van Sy koninkryk, waar kinders leer oor hoe om oor en met ander mense te praat en natuurlik waar kinders leer hoe dankbaarheid lyk en om die beste te maak van wat jy het.

Jeugwerkers, hoe rus ons ouers en gesinne toe om die kern te raak van ‘n gesonde samelewing?  Hoe rus ons ouerhuise toe met die Woord om juis die agente van verandering te word – want dit is húlle wat Suid-Afrika ‘n beter land kan maak.   Die gesin is immers die kerk in die kleine.

Gaan loer gerus onder ons Bedienings Groepe afdeling na die gesinsbediening materiaal.

Pin It on Pinterest

Share This