GESINSBEDIENING
VCSV – VCSV PNEUMATIX

BYBELMEDIA

Blywende, lewenslange geloof word selde deur kerkprogramme aangeleer, maar eerder “aangesteek” deur ’n leefstyl van geloof wat by die huis uitgeleef word. Maar hoe kan jou gemeente-huise toerus om (weer) die belangrikste plek te word waar geloof gevoed word? Deur ’n HuisGeloof-gemeente te word.  Besoek Bybelmedia by www.bybelmedia.co.za vir fantastiese hulpbronne oor hoe jul as gemeente gesinne, die kerk in die kleine, kan toerus.   Rus ouers in ‘n uitdagende tyd toe met material soos:  Ouerskap as God se boustene, Kerk en Huis, Huisgeloof ens.

EFFECTIVE PARENTING IN A DEFECTIVE WORLD – CHIP INGRAM.

Gaan loer gerus op http://livingontheedge.org/effective-parenting.pdf vir idees oor hoe om positiewe jongmense toe te rus in ‘n negatiewe wêreld.

IMMERGROEN OUERSKAP

Hettie Britzz is die stigter van Immergroen Ouerskap en Tall Trees.  Hierdie stuk gereedskap is Internasionaal bekend en ‘n great stuk gereedskap in enige ouer se hand.

Immergroen Ouerskap het al meer as 5 000 ouers deur die kursusse begelei en ongeveer 30 000 ouers en onderwysers tydens praatjies oor gesag, dissipline en temperament toegerus. Die webwerf (www.immergroen­ouerskap.co.za) en Facebookblad (Evergreen Parenting – Creative Christian Parenting) bied wenke, artikels, ’n forum vir vrae en advertensies van geleenthede vir die publiek om praatjies of kursusse by te woon. Ouers kan ook via die webwerf hulle naaste kursusaanbieding opspoor en daarvoor inskryf.Stuur iemand in gesinsbediening om opgelei te word (gemeentewerkers ontvang 50% afslag op hulle opleiding in vergelyking met mense wat die kursus buite gemeenteverband wil aanbied).

 

Lees Meer
Bespreek ’n fasiliteerder in jou omgewing om die kursus by jou gemeente te kom aanbied. Vind hulle volgens provinsie op die webwerf, of skakel die kantoor by 012 993 5277.

Gebruik die meetinstrumente en slypskole van Tall Trees-profiele om groter begrip vir mekaar te kweek.

Borg ouers wat nie ’n kursus kan bekostig nie, maar die hulp nodig het om hulle gesin te genees.

Immergroen se roepingsteks is Titus 2. Ons passie is om die toerusting in die vorm van leiers in elke dorp en stad in ons land te plaas, omdat daar oral gesinne in nood is. Gemeentes is die vennote met wie ons die graagste hande vat.

VitaAmp

Hierdie ongelooflike organisasie is begin deur Johan Smith as deel van ‘n visie om ‘n verskil te maak in die lewens van ouers/gesinne, jongmense, en skole (onderwysers) in ons land. Hy het ‘n hart en passie vir skoolhoofde en onderwysers (skole) sowel as predikante (kerk) – mense wat in die diensteberoepe staan en nie altyd die nodige aanmoediging, bemoediging en waardering ontvang nie. Sy hart vir ons jongmense loop al vir 30 jaar oor en steeds glo hy aan die hand van Handelinge 2 vers 17 dat ons jongmense die profete van ons tyd is wat die verskil in ons land moet maak. Ouerskap en radelose ouers lê hom ook na aan die hart. Hy ontwikkel voortdurend nuwe materiaal en bied dit landswyd aan om die teikengroepe te bereik en te help.  Vir meer inligting stuur

Pin It on Pinterest

Share This