Nog materiaal of nuwe mentors? Hoop vir kategese…

My duidelikste herinnering van kategese speel af op ‘n sonnige winters oggend in die Vrystaat. Ek het voor in die klassie gesit waar die son deur die vensters instroom. Met die tipiese entoesiasme van ‘n laerskool kind het ek die maatjies geniet en omgedraai na een agter my wat iets gevra het. Die volgende oomblik was alles swart…die kort tannie wat die aanbieder van die klas was het my met haar Bybel agter die kop geslaan- so hard dat ek vir ‘n oomblik my bewussyn verloor het. Teen Maandag middag het ek nog steeds ‘n kopseer gehad. Ek weet daar was ander belewenisse ook, ek het van Jesus geleer, wonderwerke, geloofshelde, ens. maar wanneer ek aan my eie kategese dink is hierdie gebeurtenis altyd die eerste ding wat ek onthou.

Hopelik was jou belewenis van kategese beter gewees as dit, maar vir baie jongmense is dit nie veel meer positief nie. Kategese is in baie gemeentes bloot iets wat ons oor en verby moet kry, met ouers wat net so verontrief is daardeur as my vriende wat saam met my deur Sondag se lesings wroeg. Nou is ek egter die een wat die kategese moet aanbied en vir baie van ons is die poging om ‘n sinvolle kategese belewenis te skep vir kinders selfs meer van ‘n stryd. Hopelik kan hierdie jou help besin oor jou gemeente se kategese.

Materiaal?

Kom ons begin waar ons gewoonlik begin dink daaroor: materiaal. Toe ek grootgeword het was daar een stel materiaal, een boekie en ons almal het getrou ons huiswerk ingevul (meestal tydens die erediens wat selde my aandag kon hou). Vandag is daar meer materiaal as jare in kategese. En steeds maak hul meer. Ure en baie geld word daaraan spandeer om steeds meer te produseer asof ons kategese sal “oplos” as ons net die wonder materiaal kan skep. Dit sal nooit nie. Hier is die geheim wat vir niemand ‘n geheim is nie: die materiaal is nie die antwoord nie! Die kanse is goed dat die mooiste herinneringe wat enige kind van kategese het eerder as gevolg van ‘n persoon is- een wat ‘n verhouding met hul ontwikkel het, wat die klas met entoesiasme aangebied het en wat die materiaal- wat dit ook al was- laat leef het.

Hoe eerder as wat.

Dit gaan oor verhoudings eerder as materiaal. Dit gaan oor mense wat die materiaal goed kan aanbied, met die nodige entoesiasme wat die Evangelie verdien. In baie gemeentes het die skuif die laaste dekade reeds begin om eerder te fokus op die verhoudings wat gesmee word as die materiaal wat aangebied word. Ons beleef instinktief dat die verhouding met iemand wat as voorbeeld van die evangelie kan leef belangriker is as die inhoud wat aangebied word (Daar is ‘n skadukant hieraan- ons kom daarby.).

Daarom het die skuif van “ooms” en “tannies” wat klasse aanbied na mentorskap begin plaasvind. Die verskil tussen ‘n klasaanbieder, onderwyser(es), oom/tannie en ‘n mentor is baie meer as net die naam. Mentorskap impliseer iets van ‘n gedeelde pad wat ons stap- ‘n gesamentlike geloofsreis. Die mentor is iemand wat saam met my stap en in die proses help hul ervaring my om meer sinvol te reis. Hier is ‘n paar verskille tussen kategese klas aanbieders/onderwysers en mentors:

Aanbieders

  • Gee klas
  • Fokus op kennis van die materiaal
  • Moet al die antwoorde hê
  • Werk in ‘n professionele omgewing
  • Slaan kinders met Bybels (soms…verwys na paragraaf 1)

Mentors:

  • Fasiliteer ‘n gesprek
  • Fokus op die kind en sy/haar geloofsreis
  • Het nie al die antwoorde nie, maar sal saam soek daarna
  • Werk in ‘n persoonlike omgewing

Dit beteken nie dat klas aanbieders nie omgee vir kinders, of nie belangstel om hulle te ken nie, ek probeer net benadruk dat mentorskap in hierdie geval iets van ‘n meer betrokke en selfs kwesbare rol is- jy moet kinders leer ken en liefhê en hulle moet jou leer ken (soos jy regtig is). Dan kan ons eerlik saam na God soek.

Mentorskap het natuurlik ook implikasies vir hoe ‘n kontak sessie afloop. Ons bied nie vir 45 min. ‘n klas aan nie. In hierdie geval is ons besig om saam te gesels in ‘n ruimte waar ons almal God kan ontmoet. Dit beteken dat ons veel eerder besig is met ‘n omgee groep ontmoeting as met ‘n klas aanbieding. Tyd word anders bestuur- daar word tyd ingeruim om bewus te word van God se teenwoordigheid, tyd om saam te aanbid, tyd vir sinvolle Bybel studie, bespreking en om dit toe te pas in ons eie lewens.

Mentors sonder rigting?

In die soeke na beter verhoudings word dit egter soms só ‘n prioriteit dat daar min anders in kategese aan die gang is- dis net so gevaarlik. Terwyl materiaal nie die wonder kuur is vir jou kategese sisteem nie, is dit ook sinneloos om sonder enige plan hierdie reis aan te pak. Die materiaal is wat rigting gee aan die ontmoeting. Kategese bly as geloofsreis steeds ‘n proses van leer en ontwikkel. Daarvoor het ek beide verhoudings én materiaal nodig. Anders is jong mense besig om bloot die mentor beter te leer ken en nie vir God nie.

Jy benodig dus albei- goeie mentors en goeie materiaal. Die materiaal is maklik om te kry. Loer op jonkkerk.co.za na die kategese aanbiedings (en weet verseker dis nie naastenby almal nie!). Goeie mentors is moeiliker om te kry. Jy moet toerus en bemoedig, jy moet troos en berispe, jy moet hulle beskerm teen ondankbare ouers en ongeskikte kinders (soms). Jy moet bo alles tyd en hulpbronne in hul belê. Voor jy weer ‘n stel kategese boekies koop, gebruik eerder daai geld en belê dit in hulle toerusting. Jy sal verras wees met die resultate.

Hierdie is opleiding en prosesse na aan ons hart by JONKvs en daarom wil ons jou ook help daarmee. Ons bied Saterdag 14 Oktober 2017 opleiding aan vir mentors, predikante en oor die algemeen gemeentes wat na ‘n meer gebalanseerde kategese proses wil oorskakel. Volg die link hier onder om meer inligting daaroor te kry en in te skryf.

Pin It on Pinterest

Share This