Paidion KindersorgPaidion Kinderbediening

Paidion Kinderbediening wil Bybelgefundeerde, praktykgerigte en professionele kinderbedieningopleiding/ -toerusting bied met die geloof om deur opgeleides ‘n verskil aan die toekoms van kinders, die kerk en die samelewing te maak.

Kontak:
Dr. Leon van Zyl
Leraar/ Minister: NG Gemeente Welkom
Sel/ Mobile: 082 574 0708

E-pos/ E-mail: paidion@paidionweb.co.za

Kids expressKidsXpress

KidsXpress publiseer tematiese lesmateriaal en ander kinderbediening hulpbronne wat Bybelse waarhede aan kinders oordra. Die hulpbronne sluit in uitgewerkte programme, interaktiewe Bybelstudies, Bybellesse, hersieningspeletjies, liedjies, reproduseerbare hulpmiddels en aktiwiteitsblaaie.

Kontak:
Werner en Tania Schultz
info@kidsxpress.org
Tel: 021 852 8645

http://www.kidsxpress.org/index.php/en/

Kix Kinders in ChristusKix.kom

Kix Kinderbediening is bedoel vir almal wie se passie dit is om die Here se kinders te help in hul geloofvorming. KiX Kinderbediening begelei meer as tagtig takke en voorsien elke kwartaal volledige lesse, voorstelle vir projekte en aktiwiteite – alles om ’n professionele weekbediening aan laerskool- en voorskoolse kinders te bied.

Kontak:
Sharon by die Jeugkantoor in Stellenbosch
Tel: 021-808 9050
Email: jeug@sun.ac.za

http://kix.bybelmedia.org.za/

Bybel MediaBybel Media / Jeugfokus

Jeugfokus is Bybel-Media se druknaam vir jeug- en kategeseprodukte. Ons ontwikkel ‘n wye reeks produkte om gemeentes te ondersteun in hulle bediening om doeltreffende onderrig in die goeie nuus en verstaan van die kerk aan kinders en jongmense te bied.

Ons werk ten nouste saam met die kategese projekspanne van die Algemene Sinode van die NG Kerk en VGKSA. Hierdie span se taak is om navorsing te doen, voorligting te gee en bruikbare materiaal en hulpmiddels binne die raamwerk van die gereformeerde teologie en belydenisskrifte te ontwikkel.

Kontak:
Ds Johan Avenant (sameroeper)
Tel: 012 661 9048
Sel: 072 287 4045
e-Pos: jcaven@netactive.co.za

ModkatsMODKATS

MODKATS staan vir Modulêre Kategese. Ons fokus in ons bediening op die geloofsvorming van kinders, jongmense, gesinne/families en volwassenes. Ons uitgangspunt is: Die HELE Evangelie van Jesus Christus, vir die HELE mens, in die HELE wêreld. Elkeen van ons besig met ‘n geloofsreis saam met God. Maak nie saak of ons oud of jonk is nie. Geloofsvorming is Lewensvorming! Modkats bied tot op datum vier programme aan vir die geloofsvorming van kinders, jongmense en families/gesinne in ‘n gemeente.

Kontak:
Tel: 082 8383 298 
Email: modkatsinfo@mweb.co.za

https://modkatsinfo.wordpress.com/

Sermons for KidsSermons4Kids

The goal of Sermons4Kids is to help those who are in children’s ministry or who may work with children in Christian schools or organizations.

http://www.sermons4kids.com/

OdosOdos

Odos se droom is om kinders lief maak vir die Woord sodat hulle deur die lees van die Woord in verhouding sal kom met Jesus. Odos is Kategese- en Sondagskool materiaal wat Kategese en Sondagskool lekker maak! Hierdie Bybelstudie-reeks vir laerskoolkinders kan gebruik word in gemeentes en skole.

Kontak:
Fred Louw
Tel nr: 012 809 2523
Sel nr: 083 268 7106
Faks nr: 012 8092523
E-posadres:
http://www.odos.co.za/

Pin It on Pinterest

Share This