A man traveling across a field encountered a tiger. He fled, the tiger after him. Coming to a precipice, he caught hold of the root of a wild vine and swung himself down over the edge. The tiger sniffed at him from above. Trembling, the man looked down to where, far below, another tiger was waiting to eat him. Only the vine sustained him.  Two mice came and little by little started to gnaw away the vine. The man saw a luscious strawberry growing near him. Grasping the vine with one hand, he plucked the strawberry with the other. How sweet it tasted!

Ek dink altyd aan hierdie baie bekende staaltjie wanneer ek met jongmense werk.  Jeugbediening – soos enige ander bediening – het soveel uitdagings.  En meermale is ons so besig om jongmense in die kerk te probeer kry en tendense te bestuur, dat ons vergeet van die handvol wat soms wél daar is. 

Vir een of ander rede is ons onder die indruk dat ‘n suksesvolle jeugbediening ‘n groot bediening is met klomp jeug wat betrokke is.  Ons dink dat sukses gesetel is in getalle.  Allermins nie.  Sukses is gegrond in die betekenisvolle verhoudings wat jy met jongmense het. 

Jesus het immers met 12 begin, net 12!  En deur Sy pad saam met daardie 12 het mense begin glo en het gelowiges in getalle – en meer belangrik, in hul verhouding met God – begin groei.  Daardie einste klein groepie sou na Jesus se dood die Evangelie verkondig en vandag is ‘n derde van die wêreld se bevolking Christene.  

Daar is geweldig baie uitdagings wanneer ons met jongmense werk.  En party uitdagings is meer kompleks as ander.  Maar, liewe kollega, my raad aan jou hierdie week is om ten volle te belê in die paar jongmense wat wel by die jeuggroepe opdaag, wat wel kategese bywoon, eredienste bywoon en andersins betrokke is. 

Kuier saam met hulle, betrek hulle soveel jy kan, laat hulle belangrik voel, hoor hulle harte, drink saam hul koffie en hoor hoe julle as gemeente ook relevant kan wees in húlle wilde wêreld en droom saam met hulle oor God se passie vir hulle en Sy roeping vir hulle as Sý kerk.  Begin om te werk met wat jy het, en commit jouself ten volle om daardie jongmens deel te maak van die gemeente.  Sonder hulle is die Liggaam van Christus nie volledig nie. 

En, liewe kollega, waardeer elke jongmens wat jy wel mee kan werk, geniet en benut elke oomblik wat jy het om saam met hulle te kan journey, want hulle is die stukkie soet aarbeie in die bediening vol uitdagings.

Pin It on Pinterest

Share This